English

Kjønnsdelt arbeidsmarked

Ved CORE studerer vi arbeidsmarkedets kjønnsdelte strukturer – og hvilke betydning dette har for kvinner og menns status, inntekt, arbeidsforhold og karrieremuligheter.

Arbeidsliv_konferanse_croppet-fra-shutterstock

Kjønnsdelt arbeidsmarked i endring

Selv om Norge har et kjønnsdelt arbeidsmarked, viser COREs forskning at dette er i endring. Kvinner velger i økende grad utdanninger og yrker som tidligere var mannsdominerte. Flere tradisjonelt mannsdominerte yrker er blitt kjønnsbalanserte og i noen grad kvinnedominerte. Ved CORE er vi opptatt av å studere utviklingen, samtidig som vi forsker på hvilke prosesser og mekanismer som preger et kjønnsdelt arbeidsmarked i endring.

Lønnsforskjeller

Et kjønnsdeltarbeidsmarked har betydning for lønnsforskjeller mellom kvinner og menn. Samtidig er CORE opptatt av å få bedre kunnskap om den delen av likelønnsforskjellen som gjerne omtales som «uforklart», altså det som ikke kan forklares ved det kjønnsdelte arbeidsmarkedet. 

Våre hovedpublikasjoner: 
Core