English

Framtidens arbeidsliv

Vårt nyeste forskningsområde handler om å forstå likestillingsutfordringer i et arbeidsliv som er i forandring.
Med digitalisering og teknologisk utvikling er det viktig å reise spørsmål om hva slike endringer på arbeidslivet vil bety i et likestillingsperspektiv. 

Arbeidsplass med data og notater_gratisbilde fra pixabay

Framover ønsker vi å forske på spørsmål som:

Hvordan utvikle et framtidsrettet arbeidsliv, der nyskapning, innovasjon og suksessfull gründervirksomhet også kan kombineres med et bærekraftig familieliv – både for menn og for kvinner?

Og hva er utfordringene for familie- og likestillingspolitikken slik den nå er utformet?

Core