English

Hege Skjeie

Stilling
Tilknyttet forsker

Grad
Dr. polit.

Kontakt
Send e-post

Mini-cv

Hege Skjeie er ansatt i 20 % bistilling på CORE - Kjernemiljø for likestillingsforskning, ved Institutt for samfunnsforskning. Hun er for øvrig ansatt ved Universitetet i Oslo, og her finner du en mer utfyllende liste over hennes publikasjoner og prosjekter.

Vitenskapelige publikasjoner og rapporter i CRIStin

Core