English

Pål Schøne

Stilling
Forskningsleder, Arbeid og velferd

Grad
Dr. polit.

Kontakt
Tlf.: 986 22 125
Privat: 22 56 13 71
Send e-post

Mini-cv

Cand.oecon fra Universitetet i Oslo 1993, dr.polit (samfunnsøkonomi) fra Universitetet i Oslo 2001. Forskningsleder for gruppen Arbeid og velferd.  

Vitenskapelige publikasjoner og rapporter i CRIStin

Core