English

Liza Reisel

Stilling
Forskningsleder, Likestilling, integrering, migrasjon

Grad
PhD

Kontakt
Tlf.: 975 71 460
Send e-post

Mini-cv

Sosiolog og forskningsleder for gruppa Likestilling, integrering, migrasjon

Liza Reisels forskningsinteresser inkluderer temaer som: ulikhet i utdanning og overgang til arbeid, kjønnsdelte utdanningsvalg og det kjønnsdelte arbeidsmarkedet, flerdimensjonal likestillingslovgivning, utdannings- og arbeidsmarkedsutfall blant barn av innvandrere, og helseulikhet. Mange av hennes prosjekter er komparative, basert på store datasett eller dokumentanalyser

De siste årene har hun redigert to bøker om likestillingsspørsmål: Kjønnsdeling og etniske skiller på arbeidsmarkedet(2014) og Gender Segregation in Vocational Education(2015). Reisel er medlem av redaksjonen til Comparative Social Research, og medlem av Kif-komiteens arbeidsgruppe for mangfold i akademia.

Reisel har doktorgrad i sosiologi fra City University of New York. I sin doktorgradsavhandling sammenliknet hun utdanningsulikhet i USA og Norge. Hun har en mastergrad i Migration and Ethnic Studies fra Universitetet i Amsterdam. I perioden 2011-2015 var hun redaktør for tidsskriftet Søkelys på arbeidslivet.

Vitenskapelige publikasjoner og rapporter i CRIStin

Core