English

Julia Orupabo

Stilling
Forsker II

Grad
PhD

Kontakt
Tlf.: 976 66 787
Send e-post

Mini-cv

Julia Orupabo er PhD i sosiologi (2014) fra Universitetet i Oslo, og forsker II ved Institutt for samfunnsforskning. Orupabo jobber med likestillings- og integrasjonsspørsmål i utdanning og arbeidsmarked. Et sentralt tema i hennes doktorgradsprosjekt var å forstå og forklare hvordan sosial kategorisering og sosial psykologiske prosesser reproduserer etniske og kjønnsmessige ulikhetsstrukturer. Hennes forskningsinteresser omfatter også nedadgående mobilitet blant høyt utdannede innvandrere og etnisk og kjønnsmessig segregering i arbeidsmarkedet. Orupabo har bred redaksjonell erfaring, og sitter i redaksjonen til tidsskriftet Sosiologi i dag, Søkelys på arbeidslivet, og er medlem av redaksjonsrådet til Manifest tidsskrift. Hun har tidligere vært medlem av redaksjonsrådet til tidsskriftet Prosa og redaksjonssekretær for Comparative social research. 

Vitenskapelige publikasjoner og rapporter i CRIStin

Core