English

Kjersti Misje Østbakken

Stilling
Forsker II

Grad
PhD

Kontakt
Tlf.: 991 62 556
Send e-post

Mini-cv

Økonom som forsker på arbeidsliv og likestilling

Kjersti Misje Østbakken er PhD i samfunnsøkonomi fra Universitetet i Oslo (2013). Hennes forskningsinteresser omfatter lønns-, yrkes- og karriereforskjeller for ulike grupper arbeidstakere.

Hun har blant annet studert lønnsforskjeller mellom kvinner og menn, det kjønnsdelte arbeidsmarkedet og kjønnsforskjeller i sykefravær. Østbakken er redaktør i tidsskriftet Søkelys på arbeidslivet, og sitter i SSBs rådgivende utvalg for arbeidsmarkedsstatistikk.

Vitenskapelige publikasjoner og rapporter i CRIStin

Core