English

Arnfinn H. Midtbøen

Stilling
Forsker II

Grad
PhD

Kontakt
Tlf.: 920 82 553
Send e-post

Mini-cv

Forsker på innvandring og integrasjon

Arnfinn H. Midtbøen har en doktorgrad i sosiologi fra 2013. Han forsker på innvandrings- og integrasjonsspørsmål i all sin bredde. For tiden leder Midtbøen to omfattende prosjekter, om henholdsvis etterkommere av innvandrere i utdanning og arbeidsliv og om ytringsfrihet og offentlig debatt. Midtbøens forskning er publisert i tidsskrifter som British Journal of Sociology, Ethnicities og Journal of Ethnic and Migration Studies.

Midtbøen er redaktør for Tidsskrift for samfunnsforskning med Rune Karlsen, medlem av Akademiet for yngre forskere, styremedlem i Norsk nettverk for migrasjonsforskning, og sitter i redaksjonsrådet for Norsk sosiologisk tidsskrift. I tillegg er han Institutt for samfunnsforsknings representant i IMISCOE-nettverkets Board of Directors, og sitter i ledelsen for IMISCOE-nettverksgruppen Discrimination in Cross-National Perspective. Våren 2017 tilbringer han ved the City University of New York, som gjesteforsker ved CUNY Graduate Center. 

Vitenskapelige publikasjoner og rapporter i CRIStin

Core