English

Ragni Hege Kitterød

Stilling
Forsker I

Grad
Dr. polit.

Kontakt
Tlf.: 950 50 375
Send e-post

Mini-cv

Sosiolog som forsker på arbeidsmarked, likestilling og familiepolitikk

Ragni Hege Kitterød har en doktorgrad i sosiologi fra 2003. Hun forsker på arbeidsmarked, familiepolitikk, likestilling og pensjon. Kitterøds forskning er publisert i tidsskrifter som Journal of Social Policy, European Sociological Review, Acta Sociologica og Work, Employment and Society.

Kitterød er redaktør for Søkelys på arbeidslivet sammen med Kjersti Misje Østbakken.  

Vitenskapelige publikasjoner og rapporter i CRIStin

Core